2 Janavaaru

Thibar ge hashiganduga etherey dhe janavaareh veeve. E dhe janavaaru abadhume hanguraama kuratheve.

Bodaa kamaa kiburuverikamaa hasadha aa rulhiverikamakee ethanun eh janavaaruge kaanaa eve.

Loaibaa hamdhardhee aa hulguheyokamaa oagaatherikamakee ethanun anneh janavaaruge kaanaa eve.

Mi dhe janavaarunge therein kaamiyaabu vaanee thibaar eah emme ginain kaanaa dhey janavaareve.

via Lady Chatterly 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *