FUKISTAN ge meehun aharehge therey emeehun kuraa faarfa fussavaa thoa aharuge 1 mas dhuvas alhukamugai heydhakuratheve

fukistan ge meehun e 1 mas dhuvahuge therey emeehun hedhevi faraathuge namugai rowdha hifatheve.

Fukistan ge meehun e 1 mas dhuvahu therey ihunah vure bodah namaadhu koh ulhetheve.

Fukistaan ge meehun e1mas dhuvahu e myhunge maai vegenvaa foi kiyatheve. Kiyaa komme lafzakun faarfathah kanduge raalhaaeku fuheveyola eve.

Ekamaku eiee 1 masdhuvahu eve. Eah fahu fukistan ge myhun e myhun kurin ulhunu dhiriulhumah enburi gane eve.

Alhukamaaa heyobas bunumaa heyokanthah kurumee aharu therey 1 mas dhuvahu kuran jehey kammeh hen heevaa kahala eve.

Haqyqy alhukamaa heyo bahakee, heyo amalakee eyge badhaluga ilaahee savaabu libey kamakah vegenme nuvee ekanthah thah nukurevey thoaeve?

protostories and metafictions by @orgasticpotency

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *