އައްޑޫސިޓީއާއި ފުވައްމުލައް ފައިބާ އޮޕްޓިކަލް ކޭބަލަކުން ގުޅައިލުމުގެ މަސައްކަތް ދިރާގުން ފަށައިފި

އައްޑޫސިޓީއާއި ފުވައްމުލައް ފައިބާ އޮޕްޓިކަލް ކޭބަލަކުން ގުޅައިލުމުގެ މަސައްކަތް ދިރާގުން ފަށައިފި

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *